image רווחה

קדושי בלזן 13 באשדוד: הדיור הציבורי שבו מתים לבד מריקבון ולאף אחד לא אכפת

כרוניקה של מוות אכזרי וידוע מראש. בתוך חודש וחצי נפטרו שני דיירים שגרו דלת ליד דלת בדיור הציבורי שנמצא ברחוב קדושי בלזן, ושניהם נמצאו רק כשבוע לאחר מותם במצב רקבון. ב-2021 לבדה נפטרו באשדוד כבר 8 אנשים בבדידות, באותה הדרך, ומנתונים שהגיעו ל'אשדודי' מדובר בתופעה שממשיכה מהשנים הקודמות. בעמיגור שמאכלסת את המבנה אומרים: "אנחנו לא הכתובת ואם יש כתובת זו הרווחה ברשויות המקומיות". בעיריית אשדוד אומרים בתגובה: "מביעים צער עמוק; תושבים רבים בוחרים שלא לפנות לרווחה ולפיכך לא ניתן לעמוד איתם בקשר". ודיירי המקום? "אף אחד לא היה פה ואף אחד מעמיגור לא בא לבקר. הבנת? זה החיים" // תחקיר 'אשדודי'

image עוד חדשות

WordPress Ads