מחקר בביה”ח הציבורי אסותא אשדוד: נשים לוקחות פי 3 ימי חופשה מאשר גברים

האם ועד כמה יש פער בין קבוצת הגברים והנשים בכל הקשור לניצול ימי חופשה? האם הורים לילדים צעירים מנצלים יותר את ימי "מחלת הילד" לעומת הורים לילדים בוגרים ועד כמה בכלל מנוצלים ימי מחלת הילד? והאם צוותי הרפואה במיון נאלצים לנצל יותר ימי מחלה מעמיתיהם בשאר המחלקות? תוצאות המחקר שהתקיים במשך השנתיים האחרונות בבית החולים אסותא בחן את ההבדלים המגדריים בהקשר של ימי חופש >

image 142 imageתגובות imageהדפסה

תבור אנושי ראש אגף משאבי אנוש: “אנו מעריכים כי הסיבה העיקרית לכך היא חוסר השוויוניות בין גברים לנשים בכל הקשור לאחריות בתחום גידול הילדים”.

מחקר שנעשה לאחרונה בביה”ח הציבורי אסותא אשדוד על פני נתונים של שנתיים, בשיתוף פעולה בין המעבדה למיקרוביולוגיה ומחלות מתפרצות ואגף משאבי אנוש בדק ומצא כי נשים עושות שימוש של פי 3 בניצול ימי חופשה לעומת מקביליהם הגברים, אין הבדל בכל הקשור לניצול ימי “מחלת ילד” בין הורים לילדים צעירים (עד גיל 9) לעומת הורים לילדים בוגרים (מעל גיל 9), ובכלל העובדים ממעטים לעשות שימוש בימי “מחלת ילד” והממוצע עומד על ניצול יום אחד בשנה, וצוותי הרפואה המועסקים במיון בתי החולים מנצלים יותר ימי מחלה ממקביליהם בשאר מחלקות בית החולים.

ד”ר נדב שורק וד”ר דניאל קידר פרידמן מהמעבדה למיקרובילוגיה: ” בכל הקשור לנתון שמעלה כי צוותי הרפואה במיון עושים שימוש רב יותר בימי מחלה מול שאר עובדי המחלקות, ניתן להעריך שמקור ההבדל נעוץ בעובדה שהם באים במגע ראשוני עם כלל באי בית החולים ונחשפים לווירוסים שונים ומגוונים יותר מקביליהם. עם זאת, העובדה שהם לוקחים רק שלושה ימי מחלה יותר ממקביליהם, מפתיעה”.

תבור אנושי ראש אגף משאבי אנוש: “לצערי, מהנתונים נתין להסיק כי על אף העיסוק המתמיד בניסיון ליצור שוויוניות בין גברים לנשים בתחום יחסי העבודה, נשים עדיין נאלצות או בוחרות להיות בבית בזמן מחלת ילד. נכון יהיה להעמיק את ההסבר על האפשרויות העומדות בפני ציבור הנשים המועסקות בביה”ח, בכל הקשור לניהול נכון יותר של ימי המחלה העומדים לרשותן. אין שום סיבה לחוסר שיווניות עמוק שכזה בין גברים לנשים בשנת 2022”

 

imageעוד כתבות

בודק...